Үйлчилгээ

Ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээ

Бид олон улсын брэндүүдийн эрх бүхий борлуулагчийн хувьд таны EPCM болон үйл ажиллагааны төслүүдэд зориулсан эд анги, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг санал болгож байна.

Vega

Level sensors

Weg

Motoros, Starters

Tranter

Teco

Нэмэлт үйлчилгээ

Зөвлөх Үйлчилгээ
Бид өөрсдийн туршлагаар болон ханган нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжуулан үйлдвэрлэл болон түүнтэй холбоотой төслүүдийн бүхий л үе шатны үйл явцыг оновчтой болгох, аюулгүй байдалд анхаарах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх шийдлүүдийг санал болгож ажилладаг. Та бүхэн өөрсдийн үйл ажиллагаандаа зөвлөгөө, үйлчилгээ авах, үйл явцын үнэлгээ хийлгэх, асуудал гаргалгаа гаргуулахыг хүсвэл бидний чадварлаг хамт олонд хандаарай.
Борлуулалтын дараах үйлчилгээ
Орем Трэйд ххк-н чадварлаг хамт олон бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, төсөл дууссаны дараах үйлчилгээг бүрэн дүүрэн үзүүлэх болно. Төрөл бүрийн нэмэлт үйлчилгээ, тохиргоо тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ, эд ангиудын бэлэн байдал, засвар үйлчилгээн дээр анхааран ажиллах болно.
Сургалт
Бидний санал болгодог тоног төхөөрөмжийг худалдан авч ажил үйлчилгээндээ ашигладаг бүхий л харилцагчид оператор, техникч, инженерүүддээ бид ашиглалтын сургалт, хөгжүүлэлтийг тогтмол оруулдаг. Мөн насос, технологийн тоног төхөөрөмжийн ур чадварын гэрчилгээ олгох сургалтуудыг авах боломжтой. Шаардлагатай тохиолдолд хүсэлтийн дагуу багаж хэрэгсэл, ХХХ ашиглах сургалтыг авах боломжтой.