МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БИД УУЛ УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, ШИЙДЭЛ САНАЛ БОЛГОХООС ГАДНА ХАБЭА-Н ХЭРЭГСЛҮҮД БОЛОН ГАР БАГАЖ, ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛҮҮР НИЙЛҮҮЛЖ АЖИЛЛАДАГ

Туршлага холч ухаанаар шийдлийг бий болгоно.

Орем Групп нь та бүхний үйл ажиллагаанд тулгарч байгаа асуудлуудыг тодорхойлон, шийдэл гарган эхлэл санаанаас бизнес төлөвлөгөө, epcm, дизайн, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, үйл явцын дагуу үйлдвэрлэлийн төсөл хүртэл ашиглалт хэрэглээний ашигтай байдлыг нэмэгдлүүлэн, шаардлагуудыг бууруулан, аюулгүй байдлыг ханган, төсөв зардлыг тогтвортой байлгах зарчмаар үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

Асуудлыг тодорхойлон шийдэл гаргах

Таньд болон таны багт үүсэж буй аливаа саад бэрхшээл буюу үйл ажиллагааны процесс дах аюулгүй байдал, болон цаг хугацааны алдагдал байгаа бол манай баг та бүхний асуудлыг тодорхойлон, шийдэл гарган ажиллах болно.

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН


OPTIMIZATION AND SERVICE


Rest assured, your team is supported by the reliable team at Orem, after your project is commissioned. Configuration optimization to the application, service planning, parts availability, maintenance support, repairs and calibration.

CASE STUDIES


FLOWSERVE

Ачит Ихт ХХК

HAYWARD GORDON

ZES ERDENIIN HUVI LLC

METSO

Trellex hose MAK

Хамтран ажиллагч байгууллага